Konfiguracja monitoringu Tiandy – warsztaty

W krótkiej części teoretycznej omówiona zostanie gama sprzętu Tiandy. W części praktycznej każdy z uczestników będzie ćwiczyć poprawną konfigurację systemu monitoringu. Na czas szkolenia udostępnione zostaną kompletne systemy monitoringu, składające się z:

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma voucher o wartości 100zł na sprzęt Tiandy*!

Agenda szkolenia

  1. O firmie Tiandy.

  2. Skrótowy przegląd produktów.

  3. Przygotowanie rejestratora NVR do pracy – podstawowe ustawienia.

  4. Dodawanie kamer IP do rejestratora – automatyczne, ręczne, parametry obrazu.

  5. Konfiguracja nagrywania – harmonogram, detekcja ruchu.

  6. Obsługa odtwarzania – efektywne wyszukiwanie zdarzeń.

  7. Archiwizacja nagrań -zakres, formaty zapisu.

  8. Dostęp zdalny P2P – bez stałego IP i przekierowania portów.

  9. Bezpieczeństwo monitoringu – kto Cię podgląda?

  10. Ćwiczenia z w/w zagadnień.

Zapewniamy notatnik i długopis oraz poczęstunek z kawą i herbatą oraz obiad.
Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności. Czas trwania to ok. 6h.
Po nadesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo fakturę celem dokonania zapłaty za szkolenie.
Klient zobowiązany jest do wniesienia pełnej opłaty za szkolenie na rachunek bankowy wskazany  na fakturze, w  terminie  3 dni  od  dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia,  a  gdy termin szkolenia  przypada  w  tym okresie – nie później niż w terminie 4  godzin  od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
Potwierdzenie zapisu na szkolenie następuje po wniesieniu opłaty za nie.
Koszty dojazdu do miejsca organizacji szkolenia oraz koszty ew. zakwaterowania Klient pokrywa we własnym zakresie. Na miejscu dostępny jest bezpłatny parking.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu już po przesłaniu zgłoszenia, prosimy o poinformowanie o tym fakcie Organizatora. Konsekwencją nie zawiadomienia firmy Genway na co najmniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia będzie obciążenie kwotą 100% netto wartości wybranej opcji szkolenia za każdego ze zgłoszonych wcześniej uczestników.
Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń oraz Organizator.
Szkolenie może zostać przeprowadzone, gdy liczba uczestników osiągnie 50% zaplanowanych miejsc.
Przesłanie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację powyższych warunków.
* – obowiązuję od sumy zamówienia 1000zł netto

Formularz rejestracyjny

Brak wolnych terminów na to szkolenie. Zapraszamy do zapoznania się z listą szkoleń.