Warsztaty Roger

Szkolenie jest darmowe, o ile zapisana osoba się na nim pojawi. Przy absencji wystawiona zostanie faktura na kwotę 150 zł netto pokrywająca koszty organizacji i zajętego, a nie wykorzystanego miejsca.

Zapewniamy notatnik, długopis, poczęstunek z kawą i herbatą, oraz obiad.

Cele szkolenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik:
• będzie znał budowę, funkcjonalności i strukturę systemu
• będzie umiał uruchomić system (w tym skonfigurować przejścia, uprawnienia, użytkowników)
• będzie umiał poruszać się w aplikacji VISO, zmieniać parametry systemu i korzystać z podstawowych narzędzi i funkcji
Agenda
1. Teoretyczne omówienie systemu RACS 5 (10 minut):
• Uczestnicy szkolenia proszeni są o obejrzenie we własnym zakresie zapisu webinara teoretycznego dostępnego tutaj i spisanie ewentualnych pytań
• Przewiduje się 10 min na pytania dotyczące tej części
2. Konfiguracja niskopoziomowa (15 minut):
• Omówienie aplikacji RogerVDM
• Konfiguracja niskopoziomowa płyty kontrolera MC16
• Konfiguracja niskopoziomowa czytników MCT i ekspanderów MCX
3. Przygotowanie środowiska programowego (15 minut):
• Omówienie zasad połączeń
• Instalacja aplikacji VISO i tworzenie bazy danych
• Instalacja i konfiguracja usług RogerSVC
4. Konfiguracja wysokopoziomowa – podstawy cz.1 (80 minut):
• Kreator kontrolera
• Kreator przejścia – budowa przejścia jedno i obustronnie kontrolowanego
Przerwa (15 minut)
• Tworzenie Harmonogramów
• Tworzenie Uprawnień do przejść
• Tworzenie Grupy użytkowników i przydzielenie uprawnień
• Ręczna Synchronizacja ustawień
• Kreator Osoby On-line
• Ręczne dodanie Osoby z Uprawnieniem indywidualnym
• Zarządzanie Uprawnieniami i Użytkownikami
• Testy zbudowanej konfiguracji przy użyciu Monitorowania
Przerwa (30 minut)
5. Konfiguracja wysokopoziomowa – podstawy cz.2 (80 minut):
• Ręczne tworzenie i edycja przejścia (przejście dwukierunkowe)
• Sterowanie trybem drzwi (Harmonogram, Identyfikacja, przyciski funkcyjne)
• Zwalnianie wszystkich drzwi w trybie awaryjnym (wielofunkcyjna linii wejściowa)
• Automatyka: tworzenie i sterowanie Węzłem automatyki
• Przezbrajanie i integracja z systemem alarmowym
• Podmiana uszkodzonego urządzenia
6. Panel pytań i odpowiedzi (15 minut)
———————————————————————
Czas trwania: ok. 6 godzin

Formularz rejestracyjny

Brak wolnych terminów na to szkolenie. Zapraszamy do zapoznania się z listą szkoleń.